Όροι χρήσης

Επισκεπτόμενοι τον παρόντα δικτυακό τόπο www.rebike.gr ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους όρους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του κατόχου Ε.Τ, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στον κάτοχο Ε.Τ. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μη Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως "cookies" (αρχεία αναγνώρισης). Τα "cookies" αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στην Ιστοσελίδα, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξανά επισκεφτεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα. Τα "cookies" παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως ελέγχετε ο αριθμός των χρηστών συνολικά έχουν επισκεφτεί την Ιστοσελίδα. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου πρόσωπου. Η ιστοσελίδα, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα της Ιστοσελίδας της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα, εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το διαδίκτυο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιαδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανένα τρόπο σε οποιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβαση σας, η ιστοσελίδα μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους. Η ιστοσελίδα έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακό τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής. Γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, χωρίς άμεση επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης-επισκέπτης που επιθυμεί να ανεβάσει μία αγγελία στην ιστοσελίδα www.rebike.gr- είτε πρόκειται για αγγελία ποδηλάτου είτε για αγγελία αξεσουάρ & ανταλλακτικού θα πρέπει:

Αγορά μέσω του rebike.gr

Το rebike.gr δεν εμπορεύεται ούτε ποδήλατα ούτε ποδηλατικά αντικείμενα. Όσα αντικείμενα βρίσκονται προς πώληση αποτελούν αγγελίες χρηστών του rebike.gr.

Επικοινωνία μεταξύ χρηστών

Το rebike.gr δεν ευθύνεται για την κατάσταση των ποδηλάτων, και προτείνει να μην προπληρώνεται αν δεν δείτε πρώτα από κοντά το αντικείμενο προς πώληση.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ιδιοκτησία-Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, τα σήματα, οι εικόνες και οι λογότυποι είναι ιδιοκτησία του κατόχου Ε.Τ. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβολών, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα από το Νόμο προβλεπόμενα δικαιώματά σας, μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας στο rebikegr@gmail.com.